VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG CÔNG TY SPARX LOGISTICS
TÊN DỰ ÁN
VĂN PHÒNG CÔNG TY SPARX LOGISTICS
Địa Chỉ
ZEN PLAZA - QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH
KÍCH THƯỚC DỰ ÁN
140m2
NGÀY HOÀN THÀNH
2018

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY SPARX LOGISTICS